SPOTKANIE INTEGRACYJNE

28 września 2018 r. ( piątek) o godz. 19.00 

w Dworku Czardasz w Strzebielinie ul. Staro...

GDAŃSKA GIEŁDA ZBOŻA

Organizatorzy odbywającej się corocznie Gdańskiej Giełdy Zboża zaprosili Prezesa Izby do uczestnictwa...

NOWE FIRMY W NORDZIE

Rada Izby na posiedzeniu w dniu 26. 06. 2018 r. przyjęła w poczet naszych członków dwie nowe firmy:

MAMY NOWEGO PREZESA IZBY

19 czerwca 2018 r Rada Izby powołała na stanowisko Prezesa Izby p. Marka Kwiatkowskiego, który funkcję...

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

24 maja 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Izby. Członkowie zrzeszeni w naszej organizac...

POSIEDZENIE RADY IZBY

W związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem wszystkich członków Izby, ostatnie posiedzenie Ra...

MISJA DO JAPONII

Japonia – Kraj Kwitnącej Wiśni, gościła w okresie od 14-21 kwietnia 2018 r. przedsiębiorców, czło...