Formularz zgłoszeniowy

Pliki do pobrania:

pdf-1Deklaracja członkowska

Formularz w wersji elektronicznej.

Nazwa firmy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Ulica (wymagane)

Tel. (wymagane)

Kom. (wymagane)

Fax (wymagane)

Adres email (wymagane)

Strona www

Skrócona nazwa firmy (jeśli taka istnieje)

Krótki opis firmy

Rodzaj działalności gospodarczej:

Pozarolnicza działalność gospodarczaSpółka cywilno prawna również z współmałżonkiemSpółka jawnaSpółka partnerskaSpółka komandytowaSpółka komandytowa-akcyjnaSpółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSpółka akcyjna

1. Rodzaj działalności:

2. Rodzaj działalności:

3. Rodzaj działalności:

Średnia liczba zatrudnionych osób

Rodzaj działalności gospodarczej:

Średnie obroty netto

Niniejszym deklaruję przystąpienie do Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA w Wejherowie na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych oraz wyrażam zgodę na opłacenie składek członkowskich na zasadach przyjętych w statucie Izby.