POSIEDZENIE RADY IZBY

W związku ze zbliżającym 

się Walnym Zgromadzeniem członków Izby, ostatnie posiedzenie Rada Izby poświęciła przygotowaniom do tego corocznego spotkania. Podsumowane zostały dotychczasowe działania Izby oraz  przeanalizowane zostały przychody i koszty naszej organizacji. W pełni gotowi spotykamy się na Walnym Zgromadzeniu 24 maja 2018 r.