ROŚNIEMY W SIŁĘ

I znowu jest nas więcej.  

Kolejne trzy firmy zasiliły nasze szeregi.

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.spółka prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami  komunalnymi.

Waterm Artur Wiertel – firma zajmuje się sprzedażą, serwisem i montażem urządzeń oraz systemów z zakresu techniki grzewczej i instalacyjnej dla budownictwa mieszkaniowego i usługowo -przemysłowego.

PUH El Professional – podstawową działalnością firmy są prace elektryczne i elektroinstalacyjne, budownictwo elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i przemysłowe.