Ugoda pomiędzy podmiotem publicznym a przedsiębiorcą – nowe przepisy

Zapraszamy na konferencję dotyczącą ugody pomiędzy podmiotem publicznym a przedsiębiorcą.