GOSPODARCZE OTWARCIE ROKU

W dniu wczorajszym w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą

SPOTKANIE W ZUS

Prezes i Wice-Prezes Izby p. Dariusz Schmidtke  spotkali się z p. Anną Cygert powołaną w ost...

SPOTKANIE W FIRMIE BIBROKERS

Na zaproszenie członka Izby firmy BiBrokers, Prezes Izby odwiedził siedzibę firmy i wziął ud...

PROJEKT SMART PROGRESS

10 grudnia odbyła się inauguracja projektu Smart Progress dedykowanego w całości dla Intelige...

SZKOLENIE PODATKOWE

11 grudnia odbyło się szkolenie podatkowe podatkowe dotyczące szeregu zmian jakie weszły w ...

85 LAT ISTNIENIA ZUS

5 grudnia w Gdańsku odbyła się uroczystość z okazji 85-lecia istnienia ZUS. Z ramienia Izby ...