SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Dnia 03.10.2008 r. o godz.  14.00 odbyło się spotkanie integracyjne członków Regionalnej Izby Przemys...

PROJEKT MTK BIZNESPLAN

W dniu dzisiejszym gościliśmy w naszej Izbie Panów: Włodzimierza Szordykowskiego p.o.Dyrektora  Depar...

OTWARCIE BANKU

W dniu 03.07.2008 r. Nastąpiło uroczyste otwarcie SGB Banku Rumia oddział w Wejherowie. Z ramienia Iz...

WALNE ZGROMADZENIE

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Wejherowi...

10 LECIE IZBY

Wejherowscy przedsiębiorcy zrzeszeni w Regionalnej Izbie Przemysłowo - Handlowej w Wejherowie obchodzili...