WIZYTA W MIEŚCIE TYRESO

W dniach 11-13 czerwca przedstawiciele Izby w osobach Ryszarda Szydłowskiego i Jana Naskręta, złożyli ...