Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej

Analitycy i komentatorzy zajmujący się problematyką gospodarczą zazwyczaj koncentrują się na danych obrazujących aktualny stan i bieżące zmiany całej polskiej gospodarki. Takie podejście jest naturalne. Uogólnienie danych pozwala na łatwiejsze ich zrozumienie oraz na prostsze formułowanie projekcji dotyczących przyszłości. Należy mieć jednak na uwadze, że z punktu widzenia poszczególnych firm synteza danych na poziomie ogólnokrajowym jest adekwatna jedynie w przypadku podmiotów największych.

POBIERZ RAPORT PDF – LIPIEC 2018