JEST NAS CORAZ WIĘCEJ

Witamy w naszych szeregach nowych członków. Rada Izby na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2017 r. podjęła uchwałę o przyjęciu do naszego grona dwóch kolejnych firm.

Innovative Solutions sp. z o.o. z Gdyni jest firmą , która świadczy wysokospecjalistyczne usługi doradcze dla sektora przedsiębiorstw. Główny obszar działalności tej firmy, to pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Firma specjalizuje się w pozyskiwaniu bezzwrotnych źródeł kapitału w postaci dotacji unijnych. Jej przewaga są kontakty w środowisku naukowym, bez których pozyskanie większych kwot dofinansowania jest praktycznie niemożliwe.

więcej informacji:   INNO-SOLUTIONS.PL

Horizontal sp. z o.o. to znany większości z nas Pałac w Ciekocinku.

Można w Ciekocinku ujrzeć ponownie piękno dawnych czasów zaklęte w zabytkowe budynki folwarku i pałacu. To szczególne miejsce, w którym piękno natury łączy się z zabytkowymi walorami obiektu w sposób, który każdą spędzoną tu chwilę czyni wyjątkową Ale Ciekocinko to nie tylko umiłowanie epoki, przyrody, ale i ogromna pasja do koni.

więcej informacji: http://www.palacciekocinko.pl/home/