• Reprezentacja i ochrona interesów gospodarczych naszych członków wobec instytucji, władz lokalnych, organizacji pracowników, itp,
 • Promowanie firm zrzeszonych w Izbie, w mediach regionalnych i internecie,
 • Działania związane z uczestnictwem firm – członków Izby w dużych projektach gospodarczych realizowanych na terenie Nordy,
 • Wpływanie na zmiany przepisów gospodarczych, ustaw itp. poprzez aktywną działalność w Krajowej Izbie Gospodarczej,
 • Współtworzenie lokalnego klimatu gospodarczego m.in. poprzez wymianę poglądów z władzami, czy poprzez wpływ na zmiany i przygotowywanie planów zagospodarowania przestrzennego,
 • Promowanie zasady „FAIR PLAY” w biznesie,
 • Pomoc dla naszych członków w zdobywaniu funduszy unijnych,
 • Poszukiwanie i rozwijanie tzw. „genu przedsiębiorczości” wśród młodych ludzi (w szczególności młodzieży z kolejnych pokoleń rodzin członków Izby!) poprzez aktywność w KLUBIE MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY działającym przy naszej Izbie,
 • Możliwość współuczestniczenia firm w nowatorskich przedsięwzięciach i tym samym budowanie szans dywersyfikacji działalności i środków naszych członków
 • Budowanie bazy własnych kontaktów zagranicznych,
 • Wymiana informacji istotnych z punktu widzenia każdego z naszych członków na własnym forum dyskusyjnym na stronie internetowej Izby,
 • Integracja naszych członków także poza polem działalności gospodarczej,
 • Cykliczna organizacja tzw. „śniadań biznesowych”, szkoleń tematycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi, itp.
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i innych,