Polski Ład- po spotkaniu z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz wystąpienie Rady Przedsiębiorczości

W czwartek przed Walnym Zgromadzeniem członków Izby Prezes uczestniczył w Gdańsku w kameralnym spotkaniu z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców poświęconemu ogłoszonemu blisko 3 tygodnie temu Polskiego Ładu i alternatywnych rozwiązań do projektu obciążania daninami publicznymi przedsiębiorców. Zwracam Państwu uwagę na zdjęcie poniżej, prezentujące obecną wersje planów dodatkowego obciążenia fiskalnego przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym.