Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe POWER S.C.  W. Budny & K. Bryl – Budny