RADA PRZYJACIÓŁ MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

13 października br. w ramach patronatu nad przedsiębiorczością w środowisku szkolnym, powołano Rdaę Przyjaciół Młodzieżowej Przedsiębiorczości w składzie:

-Wiceprezydent Miasta – Bogdan Tokłowicz

– Wicestarosta – Marek Panek

-Naczelnik Urzędu Skarbowego – Krystyna Ligman

-Dyrektor ZUS – Józef Leszczyński

-Dyrektor BIG BG – Zbigniew Chuchała

-Kierownik PUP – Leonid Lech

-Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury – Iwona Romanowska

-Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty – Piotr Nikeel

-Prezes Izby – Ryszard Szydlowski

-Koordynator – Leszek Glaza