PATRONAT NAD DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie ostatnich miesięcy Izba skutecznie realizowała patronat nad Domem Pomocy Społecznej w Wejherowie. Na rzecz tej placówki wykonano szereg prac remontowych dzięki pomocy finansowej i rzeczowej firm zrzeszonych w naszej organizacji.

Również w ramach tej pomocy firma Auto-Mobil, przekazała dla potrzeb Domu Pomocy społecznej motorower zaadaptowany na pojazd dostawczy. Przelano także na konto Domu Pomocy Społecznej kwotę 1000 zł na paczki świąteczne dla dzieci.