WALNE ZGROMADZENIE

26 marca 2003 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Izby. Obrady Walnego Zgromadzenia poprzedziła mila uroczystość.

Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Wejherowie ufundowała i wręczyła zestaw komputerowy Luizie Czupajło, uczennicy klasy V SP nr 9 w Wejherowie,oraz kwotę 1000 zł Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu nr 1 w Wejherowie. W pierwszym przypadku było to spełnienie marzenia uczennicy nieprzeciętnie zdolnej, która dzięki temu będzie mogła jeszcze lepiej rozwijać swoje zdolności. Drugi przypadek to wkład Izby w wyposażanie Ośrodka w specjalistyczny sprzęt niezwykle ważny dla rozwoju jego wychowanków. Powyższe środki zebrano w trakcie Balu Przedsiębiorcy.